Prosimy o pomoc dla Julii
"Człowiek jest wielki nie przez to,
co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi."


Jan Paweł II


Transport nakrętek

Nasi bliscy przyjaciele, rodzina i znajomi nadal zbierają plastikowe nakrętki, które sprzedajemy, a dochód przeznaczany jest na codzienną rehabilitację, bądź zakup leków. Nakrętki otrzymujemy min: ze szkół z Kobylanki, Banku Spółdzielczego w Bieczu, Urzędu Gminy Sękowa, Ośrodka Zdrowia w Sękowej i od wielu osób prywatnych, dla których los Julki nie jest obojętny. Tym razem udało nam się zebrać 600 kg. Bardzo dziękujemy lokalnemu przedsiębiorcy, który użyczył samochód niezbędny do transportu. Ze sprzedaży otrzymaliśmy 480 zł. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy i zbieramy nadal.